ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด โรงเรียนวัดคลองมะเกลือ โรงเรียนบ้านป่าสัก(ทศพลอนุสรณ์) โรงเรียนราษฎร์ศรัทธาพิทยา และโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา
ระหว่าง วันที่ 11-12 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด สพป. พิษณุโลก เขต 3 100 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านแก่งเจ็ดแคว สพป. พิษณุโลก เขต 3 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวิทยสัมพันธ์ สพป. พิษณุโลก เขต 3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดทับยายเชียง สพป. พิษณุโลก เขต 3 69 ทองแดง 4  
5 โรงเรียนบ้านมะต้อง สพป. พิษณุโลก เขต 3 68 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนบ้านท่ากระดุน สพป. พิษณุโลก เขต 3 67 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนวัดนาขุม สพป. พิษณุโลก เขต 3 67 ทองแดง 6  
8 โรงเรียนบ้านขุนน้ำคับ สพป. พิษณุโลก เขต 3 65 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนบ้านน้ำโจน สพป. พิษณุโลก เขต 3 63 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนบ้านหนองห้าง สพป. พิษณุโลก เขต 3 63 ทองแดง 9  
11 โรงเรียนหนองสะแกประชานุกูล สพป. พิษณุโลก เขต 3 63 ทองแดง 9  
12 โรงเรียนจันทราพระกิตติคุณ สพป. พิษณุโลก เขต 3 60 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนบ้านท่าสะแก สพป. พิษณุโลก เขต 3 60 ทองแดง 12  
14 โรงเรียนบ้านน้ำเลา สพป. พิษณุโลก เขต 3 57 เข้าร่วม 14  
15 โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ สพป. พิษณุโลก เขต 3 55 เข้าร่วม 15  
16 โรงเรียนบ้านเข็กใหญ่ สพป. พิษณุโลก เขต 3 52 เข้าร่วม 16  
17 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำไซ (สาขาร่องกล้า) สพป. พิษณุโลก เขต 3 50 เข้าร่วม 17  
18 โรงเรียน ตชด.อาทรอุทิศ สพป. พิษณุโลก เขต 3 - -  
19 โรงเรียนบ้านนาขุมคัน สพป. พิษณุโลก เขต 3 - -  
20 โรงเรียนบ้านบึงวิทยา สพป. พิษณุโลก เขต 3 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน