ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด โรงเรียนวัดคลองมะเกลือ โรงเรียนบ้านป่าสัก(ทศพลอนุสรณ์) โรงเรียนราษฎร์ศรัทธาพิทยา และโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา
ระหว่าง วันที่ 11-12 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดหินลาด สพป. พิษณุโลก เขต 3 100 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านท่าสะแก สพป. พิษณุโลก เขต 3 90.08 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนผดุงวิทยา สพป. พิษณุโลก เขต 3 89.61 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ สพป. พิษณุโลก เขต 3 88.99 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านน้ำจวง สพป. พิษณุโลก เขต 3 71.9 เงิน 5  
6 โรงเรียนวิทยสัมพันธ์ สพป. พิษณุโลก เขต 3 69.08 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ สพป. พิษณุโลก เขต 3 63.06 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนราษฎร์ศรัทธาวิทยา สพป. พิษณุโลก เขต 3 61.58 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์นาจาน สพป. พิษณุโลก เขต 3 51.66 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนบ้านแยง สพป. พิษณุโลก เขต 3 43.74 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนบ้านบุ่งวิทยา สพป. พิษณุโลก เขต 3 - -  
12 โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ สพป. พิษณุโลก เขต 3 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน