ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด โรงเรียนวัดคลองมะเกลือ โรงเรียนบ้านป่าสัก(ทศพลอนุสรณ์) โรงเรียนราษฎร์ศรัทธาพิทยา และโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา
ระหว่าง วันที่ 11-12 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านน้ำทองน้อย สพป. พิษณุโลก เขต 3 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านแก่งทุ่ง สพป. พิษณุโลก เขต 3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านนาไก่เขี่ย สพป. พิษณุโลก เขต 3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านห้วยเฮี้ย สพป. พิษณุโลก เขต 3 94 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านบุ่งตารอด สพป. พิษณุโลก เขต 3 90 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว สพป. พิษณุโลก เขต 3 89 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านขุนน้ำคับ สพป. พิษณุโลก เขต 3 84 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านหาดใหญ่ สพป. พิษณุโลก เขต 3 83 ทอง 8  
9 โรงเรียนชุมชนดิฏฐอำรุง สพป. พิษณุโลก เขต 3 80 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ สพป. พิษณุโลก เขต 3 77 เงิน 10  
11 โรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด สพป. พิษณุโลก เขต 3 76 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านท่าสะแก สพป. พิษณุโลก เขต 3 76 เงิน 11  
13 โรงเรียนวัดทุ่งตาเปรี้ยว สพป. พิษณุโลก เขต 3 72 เงิน 13  
14 โรงเรียนวัดกระบังมังคลาราม สพป. พิษณุโลก เขต 3 70 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านท่าหินลาด สพป. พิษณุโลก เขต 3 65 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนบ้านเข็กใหญ่ สพป. พิษณุโลก เขต 3 65 ทองแดง 15  
17 โรงเรียนจันทราพระกิตติคุณ สพป. พิษณุโลก เขต 3 64 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนวัดหัวเขาสมอคร้า สพป. พิษณุโลก เขต 3 64 ทองแดง 17  
19 โรงเรียนวัดโบสถ์ สพป. พิษณุโลก เขต 3 64 ทองแดง 17  
20 โรงเรียนวัดน้ำคบ สพป. พิษณุโลก เขต 3 63 ทองแดง 20  
21 โรงเรียนวัดหางไหล สพป. พิษณุโลก เขต 3 60 ทองแดง 21  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน