ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด โรงเรียนวัดคลองมะเกลือ โรงเรียนบ้านป่าสัก(ทศพลอนุสรณ์) โรงเรียนราษฎร์ศรัทธาพิทยา และโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา
ระหว่าง วันที่ 11-12 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ สพป. พิษณุโลก เขต 3 91 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านสวนเมี่ยง สพป. พิษณุโลก เขต 3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดน้ำคบ สพป. พิษณุโลก เขต 3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านนาหนอง สพป. พิษณุโลก เขต 3 86 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านป่าสัก สพป. พิษณุโลก เขต 3 86 ทอง 4  
6 โรงเรียนบ้านถ้ำพริก สพป. พิษณุโลก เขต 3 84 ทอง 6  
7 โรงเรียนประชาสงเคราะห์พิทยา สพป. พิษณุโลก เขต 3 84 ทอง 6  
8 โรงเรียนวัดกระบังมังคลาราม สพป. พิษณุโลก เขต 3 84 ทอง 6  
9 โรงเรียนศึกษาวิทย์ สพป. พิษณุโลก เขต 3 84 ทอง 6  
10 โรงเรียนบ้านแก่งทุ่ง สพป. พิษณุโลก เขต 3 83 ทอง 10  
11 โรงเรียนวัดวังไม้แก่น สพป. พิษณุโลก เขต 3 82 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านบุ่งตารอด สพป. พิษณุโลก เขต 3 80 ทอง 12  
13 โรงเรียนวัดโบสถ์ สพป. พิษณุโลก เขต 3 80 ทอง 12  
14 โรงเรียนบ้านท่าสะแก สพป. พิษณุโลก เขต 3 79 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำไซ สพป. พิษณุโลก เขต 3 79 เงิน 14  
16 โรงเรียนวัดคลองมะเกลือ สพป. พิษณุโลก เขต 3 75 เงิน 16  
17 โรงเรียนวัดเมมสุวรรณาราม สพป. พิษณุโลก เขต 3 75 เงิน 16  
18 โรงเรียนบ้านห้วยทรายเหนือ สพป. พิษณุโลก เขต 3 73 เงิน 18  
19 โรงเรียนวัดวังมะด่าน สพป. พิษณุโลก เขต 3 72 เงิน 19  
20 โรงเรียนบ้านนาตอน สพป. พิษณุโลก เขต 3 70 เงิน 20  
21 โรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด สพป. พิษณุโลก เขต 3 66 ทองแดง 21  
22 โรงเรียนวัดหินลาด สพป. พิษณุโลก เขต 3 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน