ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด โรงเรียนวัดคลองมะเกลือ โรงเรียนบ้านป่าสัก(ทศพลอนุสรณ์) โรงเรียนราษฎร์ศรัทธาพิทยา และโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา
ระหว่าง วันที่ 11-12 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว สพป. พิษณุโลก เขต 3 92 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ สพป. พิษณุโลก เขต 3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านป่าสัก สพป. พิษณุโลก เขต 3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านห้วยท้องฟาน สพป. พิษณุโลก เขต 3 84 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองหิน สพป. พิษณุโลก เขต 3 83 ทอง 5  
6 โรงเรียนประชาสงเคราะห์พิทยา สพป. พิษณุโลก เขต 3 77 เงิน 6  
7 โรงเรียนวัดน้ำคบ สพป. พิษณุโลก เขต 3 74 เงิน 7  
8 โรงเรียนนครไทยวิทยาคม สพป. พิษณุโลก เขต 3 73 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านวัดโบสถ์ สพป. พิษณุโลก เขต 3 72 เงิน 9  
10 โรงเรียนวัดท้องโพลง สพป. พิษณุโลก เขต 3 71 เงิน 10  
11 โรงเรียนวัดกระบังมังคลาราม สพป. พิษณุโลก เขต 3 70 เงิน 11  
12 โรงเรียนชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา สพป. พิษณุโลก เขต 3 69 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนวัดวังวน สพป. พิษณุโลก เขต 3 68 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนวัดบ่อภาค สพป. พิษณุโลก เขต 3 62 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ สพป. พิษณุโลก เขต 3 61 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนวัดคลองมะเกลือ สพป. พิษณุโลก เขต 3 59 เข้าร่วม 16  
17 โรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด สพป. พิษณุโลก เขต 3 58 เข้าร่วม 17  
18 โรงเรียนบ้านห้วยเฮี้ย สพป. พิษณุโลก เขต 3 - -  
19 โรงเรียนวัดหินลาด สพป. พิษณุโลก เขต 3 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน