ผลการแข่งขัน เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด โรงเรียนวัดคลองมะเกลือ โรงเรียนบ้านป่าสัก(ทศพลอนุสรณ์) โรงเรียนราษฎร์ศรัทธาพิทยา และโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา
ระหว่าง วันที่ 11-12 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านแก่งเจ็ดแคว สพป. พิษณุโลก เขต 3 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านป่าสัก สพป. พิษณุโลก เขต 3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์นาจาน สพป. พิษณุโลก เขต 3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านน้ำภาคน้อย สพป. พิษณุโลก เขต 3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนบ้านท่าหินลาด สพป. พิษณุโลก เขต 3 85 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดคันโช้ง สพป. พิษณุโลก เขต 3 84 ทอง 6  
7 โรงเรียนวัดเหล่าขวัญ สพป. พิษณุโลก เขต 3 82 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านยางโกลน สพป. พิษณุโลก เขต 3 81 ทอง 8  
9 โรงเรียนชุมชน 17 บ้านนาตาดี สพป. พิษณุโลก เขต 3 77 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านเข็กใหญ่ สพป. พิษณุโลก เขต 3 - -  
11 โรงเรียนวัดสะพานหิน สพป. พิษณุโลก เขต 3 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน