ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด โรงเรียนวัดคลองมะเกลือ โรงเรียนบ้านป่าสัก(ทศพลอนุสรณ์) โรงเรียนราษฎร์ศรัทธาพิทยา และโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา
ระหว่าง วันที่ 11-12 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนหนองสะแกประชานุกูล สพป. พิษณุโลก เขต 3 97 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ สพป. พิษณุโลก เขต 3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดสนามไชย สพป. พิษณุโลก เขต 3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด สพป. พิษณุโลก เขต 3 86 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านนาหนอง สพป. พิษณุโลก เขต 3 85 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านสวนเมี่ยง สพป. พิษณุโลก เขต 3 85 ทอง 5  
7 โรงเรียนวัดน้ำคบ สพป. พิษณุโลก เขต 3 85 ทอง 5  
8 โรงเรียนบ้านท่าสะแก สพป. พิษณุโลก เขต 3 84 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านน้ำจวง สพป. พิษณุโลก เขต 3 84 ทอง 8  
10 โรงเรียนประชาสงเคราะห์พิทยา สพป. พิษณุโลก เขต 3 83 ทอง 10  
11 โรงเรียนวัดบ้านน้อย สพป. พิษณุโลก เขต 3 83 ทอง 10  
12 โรงเรียนบ้านเข็กใหญ่ สพป. พิษณุโลก เขต 3 82 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านป่าสัก สพป. พิษณุโลก เขต 3 80 ทอง 13  
14 โรงเรียนวัดเหล่าขวัญ สพป. พิษณุโลก เขต 3 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน