ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด โรงเรียนวัดคลองมะเกลือ โรงเรียนบ้านป่าสัก(ทศพลอนุสรณ์) โรงเรียนราษฎร์ศรัทธาพิทยา และโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา
ระหว่าง วันที่ 11-12 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านป่าสัก สพป. พิษณุโลก เขต 3 94 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดหนองมะคัง สพป. พิษณุโลก เขต 3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดโบสถ์ สพป. พิษณุโลก เขต 3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านน้ำทองน้อย สพป. พิษณุโลก เขต 3 82 ทอง 4  
5 โรงเรียนประชาสงเคราะห์พิทยา สพป. พิษณุโลก เขต 3 82 ทอง 4  
6 โรงเรียนบ้านป่าแดง สพป. พิษณุโลก เขต 3 80 ทอง 6  
7 โรงเรียนวัดวังไม้แก่น สพป. พิษณุโลก เขต 3 79 เงิน 7  
8 โรงเรียนศึกษาวิทย์ สพป. พิษณุโลก เขต 3 79 เงิน 7  
9 โรงเรียนบ้านสวนเมี่ยง สพป. พิษณุโลก เขต 3 74 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านบุ่งตารอด สพป. พิษณุโลก เขต 3 72 เงิน 10  
11 โรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด สพป. พิษณุโลก เขต 3 71 เงิน 11  
12 โรงเรียนชุมชน 17 บ้านนาตาดี สพป. พิษณุโลก เขต 3 70 เงิน 12  
13 โรงเรียนวัดวังมะด่าน สพป. พิษณุโลก เขต 3 69 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนวัดคลองมะเกลือ สพป. พิษณุโลก เขต 3 68 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนบ้านคลองตกวิทยา สพป. พิษณุโลก เขต 3 67 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนวัดเมมสุวรรณาราม สพป. พิษณุโลก เขต 3 67 ทองแดง 15  
17 โรงเรียนบ้านน้ำจวง สพป. พิษณุโลก เขต 3 66 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว สพป. พิษณุโลก เขต 3 65 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนบ้านหนองปลิง สพป. พิษณุโลก เขต 3 62 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนบ้านหนองหิน สพป. พิษณุโลก เขต 3 61 ทองแดง 20  
21 โรงเรียนวัดคันโช้ง สพป. พิษณุโลก เขต 3 60 ทองแดง 21  
22 โรงเรียนบ้านน้ำกุ่ม สพป. พิษณุโลก เขต 3 - -  
23 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23 สพป. พิษณุโลก เขต 3 - -  
24 โรงเรียนวิทยสัมพันธ์ สพป. พิษณุโลก เขต 3 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน