ผลการแข่งขัน เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด โรงเรียนวัดคลองมะเกลือ โรงเรียนบ้านป่าสัก(ทศพลอนุสรณ์) โรงเรียนราษฎร์ศรัทธาพิทยา และโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา
ระหว่าง วันที่ 11-12 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านนาเมือง สพป. พิษณุโลก เขต 3 93 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ สพป. พิษณุโลก เขต 3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านน้ำหัก สพป. พิษณุโลก เขต 3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์นาจาน สพป. พิษณุโลก เขต 3 89 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านยางโกลน สพป. พิษณุโลก เขต 3 87 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านชาติตระการ สพป. พิษณุโลก เขต 3 82 ทอง 6  
7 โรงเรียนวัดทับยายเชียง สพป. พิษณุโลก เขต 3 80 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านหนองลาน สพป. พิษณุโลก เขต 3 79 เงิน 8  
9 โรงเรียนห้วยปลาไหล สพป. พิษณุโลก เขต 3 79 เงิน 8  
10 โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา ๑ สพป. พิษณุโลก เขต 3 75 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านบุ่งวิทยา สพป. พิษณุโลก เขต 3 73 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านท่าหินลาด สพป. พิษณุโลก เขต 3 72 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านป่าสัก สพป. พิษณุโลก เขต 3 63 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนบ้านลาดคื้อ สพป. พิษณุโลก เขต 3 63 ทองแดง 13  
15 โรงเรียนบ้านพร้าว สพป. พิษณุโลก เขต 3 - -  
16 โรงเรียนบ้านเข็กใหญ่ สพป. พิษณุโลก เขต 3 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน