ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด โรงเรียนวัดคลองมะเกลือ โรงเรียนบ้านป่าสัก(ทศพลอนุสรณ์) โรงเรียนราษฎร์ศรัทธาพิทยา และโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา
ระหว่าง วันที่ 11-12 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนชุมชนดิฏฐอำรุง สพป. พิษณุโลก เขต 3 93 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์นาจาน สพป. พิษณุโลก เขต 3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านนาเมือง สพป. พิษณุโลก เขต 3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนนครไทยวิทยาคม สพป. พิษณุโลก เขต 3 78 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองขาหย่าง สพป. พิษณุโลก เขต 3 78 เงิน 4  
6 โรงเรียนบ้านห้วยทรายเหนือ สพป. พิษณุโลก เขต 3 78 เงิน 4  
7 โรงเรียนบ้านนาจาน สพป. พิษณุโลก เขต 3 77 เงิน 7  
8 โรงเรียนวัดห้วยดั้ง สพป. พิษณุโลก เขต 3 77 เงิน 7  
9 โรงเรียนวัดบ้านน้อย สพป. พิษณุโลก เขต 3 76 เงิน 9  
10 โรงเรียนวัดโบสถ์ สพป. พิษณุโลก เขต 3 68 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนบ้านแก่งเจ็ดแคว สพป. พิษณุโลก เขต 3 67 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำไซ (สาขาร่องกล้า) สพป. พิษณุโลก เขต 3 66 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนเกษตรสุขราษฎร์บำรุง สพป. พิษณุโลก เขต 3 65 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนทับยายเชียงวิทยา สพป. พิษณุโลก เขต 3 63 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนบ้านน้ำจวง สพป. พิษณุโลก เขต 3 62 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนชุมชน 17 บ้านนาตาดี สพป. พิษณุโลก เขต 3 0 เข้าร่วม  
17 โรงเรียนผดุงวิทยา สพป. พิษณุโลก เขต 3 0 เข้าร่วม  
18 โรงเรียนวัดท่าสี่ร้อย สพป. พิษณุโลก เขต 3 0 เข้าร่วม  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน