ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด โรงเรียนวัดคลองมะเกลือ โรงเรียนบ้านป่าสัก(ทศพลอนุสรณ์) โรงเรียนราษฎร์ศรัทธาพิทยา และโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา
ระหว่าง วันที่ 11-12 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านวัดโบสถ์ สพป. พิษณุโลก เขต 3 88 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชุมชนดิฏฐอำรุง สพป. พิษณุโลก เขต 3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านนาเมือง สพป. พิษณุโลก เขต 3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดท่าสี่ร้อย สพป. พิษณุโลก เขต 3 78 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์นาจาน สพป. พิษณุโลก เขต 3 76 เงิน 5  
6 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23 สพป. พิษณุโลก เขต 3 75 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านท่าสะแก สพป. พิษณุโลก เขต 3 74 เงิน 7  
8 โรงเรียนนครไทยวิทยาคม สพป. พิษณุโลก เขต 3 73 เงิน 8  
9 โรงเรียนวัดคลองตาล สพป. พิษณุโลก เขต 3 72 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านน้ำจวง สพป. พิษณุโลก เขต 3 71 เงิน 10  
11 โรงเรียนวัดวังไม้แก่น สพป. พิษณุโลก เขต 3 68 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนวัดนาขาม สพป. พิษณุโลก เขต 3 66 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนบ้านห้วยเจียง สพป. พิษณุโลก เขต 3 65 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนผดุงวิทยา สพป. พิษณุโลก เขต 3 0 เข้าร่วม  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน