ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด โรงเรียนวัดคลองมะเกลือ โรงเรียนบ้านป่าสัก(ทศพลอนุสรณ์) โรงเรียนราษฎร์ศรัทธาพิทยา และโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา
ระหว่าง วันที่ 11-12 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนนครไทยวิทยาคม สพป. พิษณุโลก เขต 3 86 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดหางไหล สพป. พิษณุโลก เขต 3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านชาติตระการ สพป. พิษณุโลก เขต 3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดห้วยดั้ง สพป. พิษณุโลก เขต 3 78 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านวัดโบสถ์ สพป. พิษณุโลก เขต 3 76 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว สพป. พิษณุโลก เขต 3 76 เงิน 5  
7 โรงเรียนบ้านแก่งคันนา สพป. พิษณุโลก เขต 3 75 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านน้ำจวง สพป. พิษณุโลก เขต 3 0 เข้าร่วม  
9 โรงเรียนผดุงวิทยา สพป. พิษณุโลก เขต 3 0 เข้าร่วม  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน