ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด โรงเรียนวัดคลองมะเกลือ โรงเรียนบ้านป่าสัก(ทศพลอนุสรณ์) โรงเรียนราษฎร์ศรัทธาพิทยา และโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา
ระหว่าง วันที่ 11-12 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา สพป. พิษณุโลก เขต 3 85 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านแก่งทุ่ง สพป. พิษณุโลก เขต 3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านน้ำหัก สพป. พิษณุโลก เขต 3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด สพป. พิษณุโลก เขต 3 79 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองขาหย่าง สพป. พิษณุโลก เขต 3 78 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านนาเมือง สพป. พิษณุโลก เขต 3 77 เงิน 6  
7 โรงเรียนวัดโบสถ์ สพป. พิษณุโลก เขต 3 77 เงิน 6  
8 โรงเรียนบ้านน้ำจวง สพป. พิษณุโลก เขต 3 76 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านป่าสัก สพป. พิษณุโลก เขต 3 76 เงิน 8  
10 โรงเรียนจันทราพระกิตติคุณ สพป. พิษณุโลก เขต 3 74 เงิน 10  
11 โรงเรียนทับยายเชียงวิทยา สพป. พิษณุโลก เขต 3 74 เงิน 10  
12 โรงเรียนบ้านยางโกลน สพป. พิษณุโลก เขต 3 73 เงิน 12  
13 โรงเรียนวัดวังงิ้วงาม สพป. พิษณุโลก เขต 3 73 เงิน 12  
14 โรงเรียนประชาสงเคราะห์พิทยา สพป. พิษณุโลก เขต 3 69 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว สพป. พิษณุโลก เขต 3 68 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนวิทยสัมพันธ์ สพป. พิษณุโลก เขต 3 68 ทองแดง 15  
17 โรงเรียนวัดบ้านน้อย สพป. พิษณุโลก เขต 3 66 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนบ้านน้ำทองน้อย สพป. พิษณุโลก เขต 3 65 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนบ้านบึงวิทยา สพป. พิษณุโลก เขต 3 64 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนวัดวังไม้แก่น สพป. พิษณุโลก เขต 3 64 ทองแดง 19  
21 โรงเรียนบ้านถ้ำพริก สพป. พิษณุโลก เขต 3 61 ทองแดง 21  
22 โรงเรียนบ้านป่าแดง สพป. พิษณุโลก เขต 3 61 ทองแดง 21  
23 โรงเรียนวัดเมมสุวรรณาราม สพป. พิษณุโลก เขต 3 61 ทองแดง 21  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน