ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด โรงเรียนวัดคลองมะเกลือ โรงเรียนบ้านป่าสัก(ทศพลอนุสรณ์) โรงเรียนราษฎร์ศรัทธาพิทยา และโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา
ระหว่าง วันที่ 11-12 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดเมมสุวรรณาราม สพป. พิษณุโลก เขต 3 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านยางโกลน สพป. พิษณุโลก เขต 3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด สพป. พิษณุโลก เขต 3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านนาเมือง สพป. พิษณุโลก เขต 3 87 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านห้วยท้องฟาน สพป. พิษณุโลก เขต 3 85 ทอง 5  
6 โรงเรียนชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา สพป. พิษณุโลก เขต 3 82 ทอง 6  
7 โรงเรียนวัดหางไหล สพป. พิษณุโลก เขต 3 79 เงิน 7  
8 โรงเรียนวัดทองแท้ สพป. พิษณุโลก เขต 3 77 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านหนองขาหย่าง สพป. พิษณุโลก เขต 3 76 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านห้วยทรายเหนือ สพป. พิษณุโลก เขต 3 75 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านน้ำหัก สพป. พิษณุโลก เขต 3 74 เงิน 11  
12 โรงเรียนวัดหัวเขาสมอคร้า สพป. พิษณุโลก เขต 3 73 เงิน 12  
13 โรงเรียนวัดหินลาด สพป. พิษณุโลก เขต 3 72 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านแยง สพป. พิษณุโลก เขต 3 70 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านาหล่ม สพป. พิษณุโลก เขต 3 69 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนบ้านน้ำจวง สพป. พิษณุโลก เขต 3 67 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนวัดท้องโพลง สพป. พิษณุโลก เขต 3 66 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนวัดกระบังมังคลาราม สพป. พิษณุโลก เขต 3 65 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว สพป. พิษณุโลก เขต 3 64 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนนครไทยวิทยาคม สพป. พิษณุโลก เขต 3 63 ทองแดง 20  
21 โรงเรียนบ้านป่าสัก สพป. พิษณุโลก เขต 3 62 ทองแดง 21  
22 โรงเรียนบ้านน้ำเลา สพป. พิษณุโลก เขต 3 60 ทองแดง 22  
23 โรงเรียนประชาสงเคราะห์พิทยา สพป. พิษณุโลก เขต 3 0 เข้าร่วม  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน