ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด โรงเรียนวัดคลองมะเกลือ โรงเรียนบ้านป่าสัก(ทศพลอนุสรณ์) โรงเรียนราษฎร์ศรัทธาพิทยา และโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา
ระหว่าง วันที่ 11-12 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา ๑ สพป. พิษณุโลก เขต 3 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านท่าสะแก สพป. พิษณุโลก เขต 3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านท่าหินลาด สพป. พิษณุโลก เขต 3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ สพป. พิษณุโลก เขต 3 82 ทอง 4  
5 โรงเรียนนครไทยวิทยาคม สพป. พิษณุโลก เขต 3 80 ทอง 5  
6 โรงเรียนศึกษากุลบุตร สพป. พิษณุโลก เขต 3 78 เงิน 6  
7 โรงเรียนวัดหนองมะคัง สพป. พิษณุโลก เขต 3 77 เงิน 7  
8 โรงเรียนวัดวังไม้แก่น สพป. พิษณุโลก เขต 3 75 เงิน 8  
9 โรงเรียนวัดนาขาม สพป. พิษณุโลก เขต 3 73 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านน้ำจวง สพป. พิษณุโลก เขต 3 71 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านบุ่งตารอด สพป. พิษณุโลก เขต 3 70 เงิน 11  
12 โรงเรียนวิทยสัมพันธ์ สพป. พิษณุโลก เขต 3 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน