ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด โรงเรียนวัดคลองมะเกลือ โรงเรียนบ้านป่าสัก(ทศพลอนุสรณ์) โรงเรียนราษฎร์ศรัทธาพิทยา และโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา
ระหว่าง วันที่ 11-12 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนภูขัดรวมไทยพัฒนา สพป. พิษณุโลก เขต 3 93 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดหนองมะคัง สพป. พิษณุโลก เขต 3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดคลองมะเกลือ สพป. พิษณุโลก เขต 3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านท่าสะแก สพป. พิษณุโลก เขต 3 90 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว สพป. พิษณุโลก เขต 3 89 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ สพป. พิษณุโลก เขต 3 88 ทอง 6  
7 โรงเรียนนครไทยวิทยาคม สพป. พิษณุโลก เขต 3 87 ทอง 7  
8 โรงเรียนวัดนาขาม สพป. พิษณุโลก เขต 3 86 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านร่มเกล้า สพป. พิษณุโลก เขต 3 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน