ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด โรงเรียนวัดคลองมะเกลือ โรงเรียนบ้านป่าสัก(ทศพลอนุสรณ์) โรงเรียนราษฎร์ศรัทธาพิทยา และโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา
ระหว่าง วันที่ 11-12 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านนาล้อม สพป. พิษณุโลก เขต 3 93 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านนาขุมคัน สพป. พิษณุโลก เขต 3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดนาขุม สพป. พิษณุโลก เขต 3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์นาจาน สพป. พิษณุโลก เขต 3 78 เงิน 4  
5 โรงเรียนศึกษาวิทย์ สพป. พิษณุโลก เขต 3 72 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านขวดน้ำมัน สพป. พิษณุโลก เขต 3 68 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนบ้านห้วยเจียง สพป. พิษณุโลก เขต 3 65 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด สพป. พิษณุโลก เขต 3 58 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23 สพป. พิษณุโลก เขต 3 52 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนชุมชน 17 บ้านนาตาดี สพป. พิษณุโลก เขต 3 - -  
11 โรงเรียนบ้านนาคล้าย สพป. พิษณุโลก เขต 3 - -  
12 โรงเรียนบ้านยางโกลน สพป. พิษณุโลก เขต 3 - -  
13 โรงเรียนแก่งบ้านยางป่าคาย สพป. พิษณุโลก เขต 3 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน