ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด โรงเรียนวัดคลองมะเกลือ โรงเรียนบ้านป่าสัก(ทศพลอนุสรณ์) โรงเรียนราษฎร์ศรัทธาพิทยา และโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา
ระหว่าง วันที่ 11-12 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดท่าช้าง สพป. พิษณุโลก เขต 3 92 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนนครไทยวิทยาคม สพป. พิษณุโลก เขต 3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดกระบังมังคลาราม สพป. พิษณุโลก เขต 3 84.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดเสนาสน์ สพป. พิษณุโลก เขต 3 84 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดวังมะด่าน สพป. พิษณุโลก เขต 3 83.6 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดทุ่งตาเปรี้ยว สพป. พิษณุโลก เขต 3 81.6 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านบุ่งวิทยา สพป. พิษณุโลก เขต 3 81.3 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำปลา สพป. พิษณุโลก เขต 3 81.3 ทอง 7  
9 โรงเรียนวัดวังวน สพป. พิษณุโลก เขต 3 80 ทอง 9  
10 โรงเรียนชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา สพป. พิษณุโลก เขต 3 77.3 เงิน 10  
11 โรงเรียนวัดห้วยดั้ง สพป. พิษณุโลก เขต 3 77.3 เงิน 10  
12 โรงเรียนบ้านห้วยเจียง สพป. พิษณุโลก เขต 3 77 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านนาขุมคัน สพป. พิษณุโลก เขต 3 76.6 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านเนินมะคึด สพป. พิษณุโลก เขต 3 72 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านนาไก่เขี่ย สพป. พิษณุโลก เขต 3 69.3 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนบ้านน้ำพริก สพป. พิษณุโลก เขต 3 68.3 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว สพป. พิษณุโลก เขต 3 67.6 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนวัดบ่อภาค สพป. พิษณุโลก เขต 3 67.6 ทองแดง 17  
19 โรงเรียนบ้านแยง สพป. พิษณุโลก เขต 3 67.3 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนบ้านสวนเมี่ยง สพป. พิษณุโลก เขต 3 66 ทองแดง 20  
21 โรงเรียนชุมชน 17 บ้านนาตาดี สพป. พิษณุโลก เขต 3 65.6 ทองแดง 21  
22 โรงเรียนบ้านน้ำภาคน้อย สพป. พิษณุโลก เขต 3 65.6 ทองแดง 21  
23 โรงเรียนบ้านป่าคาย สพป. พิษณุโลก เขต 3 - -  
24 โรงเรียนบ้านป่าสัก สพป. พิษณุโลก เขต 3 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน