ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด โรงเรียนวัดคลองมะเกลือ โรงเรียนบ้านป่าสัก(ทศพลอนุสรณ์) โรงเรียนราษฎร์ศรัทธาพิทยา และโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา
ระหว่าง วันที่ 11-12 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด สพป. พิษณุโลก เขต 3 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านลาดคื้อ สพป. พิษณุโลก เขต 3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา ๑ สพป. พิษณุโลก เขต 3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว สพป. พิษณุโลก เขต 3 75 เงิน 4  
5 โรงเรียนนครไทยวิทยาคม สพป. พิษณุโลก เขต 3 74 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านป่าสัก สพป. พิษณุโลก เขต 3 73 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านเนินทอง สพป. พิษณุโลก เขต 3 69 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนวัดวังงิ้วงาม สพป. พิษณุโลก เขต 3 68 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนบ้านนาจาน สพป. พิษณุโลก เขต 3 67 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนวัดหางไหล สพป. พิษณุโลก เขต 3 67 ทองแดง 9  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน