ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด โรงเรียนวัดคลองมะเกลือ โรงเรียนบ้านป่าสัก(ทศพลอนุสรณ์) โรงเรียนราษฎร์ศรัทธาพิทยา และโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา
ระหว่าง วันที่ 11-12 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดทองแท้ สพป. พิษณุโลก เขต 3 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านห้วยท้องฟาน สพป. พิษณุโลก เขต 3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านห้วยเจียง สพป. พิษณุโลก เขต 3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดบ่อภาค สพป. พิษณุโลก เขต 3 85 ทอง 4  
5 โรงเรียนชุมชนดิฏฐอำรุง สพป. พิษณุโลก เขต 3 79 เงิน 5  
6 โรงเรียนวัดย่านยาวประชานุกูล สพป. พิษณุโลก เขต 3 79 เงิน 5  
7 โรงเรียนบ้านนาหนอง สพป. พิษณุโลก เขต 3 75 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ สพป. พิษณุโลก เขต 3 75 เงิน 7  
9 โรงเรียนบ้านห้วยตีนตั่ง สพป. พิษณุโลก เขต 3 74 เงิน 9  
10 โรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด สพป. พิษณุโลก เขต 3 67 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนนครไทยวิทยาคม สพป. พิษณุโลก เขต 3 67 ทองแดง 10  
12 โรงเรียนบ้านลาดคื้อ สพป. พิษณุโลก เขต 3 67 ทองแดง 10  
13 โรงเรียนบ้านหนองหิน สพป. พิษณุโลก เขต 3 67 ทองแดง 10  
14 โรงเรียนบ้านป่าสัก สพป. พิษณุโลก เขต 3 65 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนบ้านสวนเมี่ยง สพป. พิษณุโลก เขต 3 65 ทองแดง 14  
16 โรงเรียนบ้านแก่งทุ่ง สพป. พิษณุโลก เขต 3 65 ทองแดง 14  
17 โรงเรียนวัดหนองมะคัง สพป. พิษณุโลก เขต 3 65 ทองแดง 14  
18 โรงเรียนวัดนาขาม สพป. พิษณุโลก เขต 3 0 เข้าร่วม  
19 โรงเรียนวัดสนามไชย สพป. พิษณุโลก เขต 3 0 เข้าร่วม  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน