ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด โรงเรียนวัดคลองมะเกลือ โรงเรียนบ้านป่าสัก(ทศพลอนุสรณ์) โรงเรียนราษฎร์ศรัทธาพิทยา และโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา
ระหว่าง วันที่ 11-12 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนชุมชนดิฏฐอำรุง สพป. พิษณุโลก เขต 3 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านแก่งคันนา สพป. พิษณุโลก เขต 3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนนครไทยวิทยาคม สพป. พิษณุโลก เขต 3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดท่าสี่ร้อย สพป. พิษณุโลก เขต 3 90 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดบ่อภาค สพป. พิษณุโลก เขต 3 79 เงิน 5  
6 โรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด สพป. พิษณุโลก เขต 3 78 เงิน 6  
7 โรงเรียนวัดทองแท้ สพป. พิษณุโลก เขต 3 77 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านน้ำลอม สพป. พิษณุโลก เขต 3 76 เงิน 8  
9 โรงเรียนวัดนาขาม สพป. พิษณุโลก เขต 3 75 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านนาหนอง สพป. พิษณุโลก เขต 3 74 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านสวนเมี่ยง สพป. พิษณุโลก เขต 3 74 เงิน 10  
12 โรงเรียนบ้านขอนสองสลึง สพป. พิษณุโลก เขต 3 73 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านหนองหิน สพป. พิษณุโลก เขต 3 59 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนบ้านห้วยตีนตั่ง สพป. พิษณุโลก เขต 3 59 เข้าร่วม 13  
15 โรงเรียนบ้านาหล่ม สพป. พิษณุโลก เขต 3 59 เข้าร่วม 13  
16 โรงเรียนชุมชน 17 บ้านนาตาดี สพป. พิษณุโลก เขต 3 57 เข้าร่วม 16  
17 โรงเรียนวัดกระบังมังคลาราม สพป. พิษณุโลก เขต 3 57 เข้าร่วม 16  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน