ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด โรงเรียนวัดคลองมะเกลือ โรงเรียนบ้านป่าสัก(ทศพลอนุสรณ์) โรงเรียนราษฎร์ศรัทธาพิทยา และโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา
ระหว่าง วันที่ 11-12 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดเมมสุวรรณาราม สพป. พิษณุโลก เขต 3 97 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านนาขุมคัน สพป. พิษณุโลก เขต 3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดเสนาสน์ สพป. พิษณุโลก เขต 3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองขาหย่าง สพป. พิษณุโลก เขต 3 94 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดกระบังมังคลาราม สพป. พิษณุโลก เขต 3 93 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านบุ่งปลาฝา สพป. พิษณุโลก เขต 3 92 ทอง 6  
7 โรงเรียนวัดสะพานหิน สพป. พิษณุโลก เขต 3 91 ทอง 7  
8 โรงเรียนหนองสะแกประชานุกูล สพป. พิษณุโลก เขต 3 89 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านขอนสองสลึง สพป. พิษณุโลก เขต 3 85 ทอง 9  
10 โรงเรียนวัดเขาน้อย สพป. พิษณุโลก เขต 3 83 ทอง 10  
11 โรงเรียนวัดโบสถ์ สพป. พิษณุโลก เขต 3 82 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านน้ำโจน สพป. พิษณุโลก เขต 3 80 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านห้วยเฮี้ย สพป. พิษณุโลก เขต 3 80 ทอง 12  
14 โรงเรียนบ้านหนองลาน สพป. พิษณุโลก เขต 3 78 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านหลังเขา สพป. พิษณุโลก เขต 3 78 เงิน 14  
16 โรงเรียนบ้านน้ำลอม สพป. พิษณุโลก เขต 3 75 เงิน 16  
17 โรงเรียนวัดวงฆ้อง สพป. พิษณุโลก เขต 3 74 เงิน 17  
18 โรงเรียนบ้านป่ารวก สพป. พิษณุโลก เขต 3 71 เงิน 18  
19 โรงเรียนบ้านแยง สพป. พิษณุโลก เขต 3 71 เงิน 18  
20 โรงเรียนวัดวังวน สพป. พิษณุโลก เขต 3 70 เงิน 20  
21 โรงเรียนชุมชนวัดบ้านดง สพป. พิษณุโลก เขต 3 62 ทองแดง 21  
22 โรงเรียนบ้านร่มเกล้า สพป. พิษณุโลก เขต 3 62 ทองแดง 21  
23 โรงเรียนบ้านโป่งกะเฌอ สพป. พิษณุโลก เขต 3 62 ทองแดง 21  
24 โรงเรียนวัดคลองมะเกลือ สพป. พิษณุโลก เขต 3 62 ทองแดง 21  
25 โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา ๑ สพป. พิษณุโลก เขต 3 - -  
26 โรงเรียนชุมชน 17 บ้านนาตาดี สพป. พิษณุโลก เขต 3 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน