ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด โรงเรียนวัดคลองมะเกลือ โรงเรียนบ้านป่าสัก(ทศพลอนุสรณ์) โรงเรียนราษฎร์ศรัทธาพิทยา และโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา
ระหว่าง วันที่ 11-12 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด สพป. พิษณุโลก เขต 3 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนนครไทยวิทยาคม สพป. พิษณุโลก เขต 3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา ๑ สพป. พิษณุโลก เขต 3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านท่าสะแก สพป. พิษณุโลก เขต 3 78 เงิน 4  
5 โรงเรียนวัดหางไหล สพป. พิษณุโลก เขต 3 76 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านป่าสัก สพป. พิษณุโลก เขต 3 69 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนหนองสะแกประชานุกูล สพป. พิษณุโลก เขต 3 68 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ สพป. พิษณุโลก เขต 3 67 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว สพป. พิษณุโลก เขต 3 66 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนวัดวังงิ้วงาม สพป. พิษณุโลก เขต 3 65 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา สพป. พิษณุโลก เขต 3 64 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ สพป. พิษณุโลก เขต 3 63 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนวิทยสัมพันธ์ สพป. พิษณุโลก เขต 3 0 เข้าร่วม  
14 โรงเรียนเกษตรสุขราษฎร์บำรุง สพป. พิษณุโลก เขต 3 0 เข้าร่วม  
15 โรงเรียนแก่งบ้านยางป่าคาย สพป. พิษณุโลก เขต 3 0 เข้าร่วม  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน