ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด โรงเรียนวัดคลองมะเกลือ โรงเรียนบ้านป่าสัก(ทศพลอนุสรณ์) โรงเรียนราษฎร์ศรัทธาพิทยา และโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา
ระหว่าง วันที่ 11-12 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนชุมชนดิฏฐอำรุง สพป. พิษณุโลก เขต 3 97 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านท่าสะแก สพป. พิษณุโลก เขต 3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดสะพานหิน สพป. พิษณุโลก เขต 3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนนครไทยวิทยาคม สพป. พิษณุโลก เขต 3 93 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านนาขุมคัน สพป. พิษณุโลก เขต 3 93 ทอง 4  
6 โรงเรียนบ้านน้ำทองน้อย สพป. พิษณุโลก เขต 3 93 ทอง 4  
7 โรงเรียนบ้านหนองปลิง สพป. พิษณุโลก เขต 3 93 ทอง 4  
8 โรงเรียนวิทยสัมพันธ์ สพป. พิษณุโลก เขต 3 93 ทอง 4  
9 โรงเรียนบ้านน้ำจวง สพป. พิษณุโลก เขต 3 90 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านป่าสัก สพป. พิษณุโลก เขต 3 90 ทอง 9  
11 โรงเรียนบ้านยางโกลน สพป. พิษณุโลก เขต 3 90 ทอง 9  
12 โรงเรียนบ้านหนองขาหย่าง สพป. พิษณุโลก เขต 3 90 ทอง 9  
13 โรงเรียนบ้านห้วยเจียง สพป. พิษณุโลก เขต 3 90 ทอง 9  
14 โรงเรียนวัดโบสถ์ สพป. พิษณุโลก เขต 3 90 ทอง 9  
15 โรงเรียนเกษตรสุขราษฎร์บำรุง สพป. พิษณุโลก เขต 3 90 ทอง 9  
16 โรงเรียนวัดวังงิ้วงาม สพป. พิษณุโลก เขต 3 0 เข้าร่วม  
17 โรงเรียนวัดหางไหล สพป. พิษณุโลก เขต 3 0 เข้าร่วม  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน