ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด โรงเรียนวัดคลองมะเกลือ โรงเรียนบ้านป่าสัก(ทศพลอนุสรณ์) โรงเรียนราษฎร์ศรัทธาพิทยา และโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา
ระหว่าง วันที่ 11-12 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนชุมชนวัดบ้านดง สพป. พิษณุโลก เขต 3 80 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดหนองมะคัง สพป. พิษณุโลก เขต 3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านพร้าว สพป. พิษณุโลก เขต 3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดเหล่าขวัญ สพป. พิษณุโลก เขต 3 73 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านสวนเมี่ยง สพป. พิษณุโลก เขต 3 70 เงิน 5  
6 โรงเรียนราษฎร์ศรัทธาวิทยา สพป. พิษณุโลก เขต 3 69.5 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนบ้านขุนน้ำคับ สพป. พิษณุโลก เขต 3 68 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนวัดวังวน สพป. พิษณุโลก เขต 3 68 ทองแดง 7  
9 โรงเรียนวัดห้วยดั้ง สพป. พิษณุโลก เขต 3 63 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนวัดบ้านน้อย สพป. พิษณุโลก เขต 3 62 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนวัดเสนาสน์ สพป. พิษณุโลก เขต 3 60 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนบ้านแยง สพป. พิษณุโลก เขต 3 59 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนบ้านท่าสะแก สพป. พิษณุโลก เขต 3 56 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนบ้านห้วยเฮี้ย สพป. พิษณุโลก เขต 3 56 เข้าร่วม 13  
15 โรงเรียนหนองสะแกประชานุกูล สพป. พิษณุโลก เขต 3 55 เข้าร่วม 15  
16 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำไซ สพป. พิษณุโลก เขต 3 54 เข้าร่วม 16  
17 โรงเรียนวัดวังงิ้วงาม สพป. พิษณุโลก เขต 3 45 เข้าร่วม 17  
18 โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว สพป. พิษณุโลก เขต 3 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน