ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด โรงเรียนวัดคลองมะเกลือ โรงเรียนบ้านป่าสัก(ทศพลอนุสรณ์) โรงเรียนราษฎร์ศรัทธาพิทยา และโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา
ระหว่าง วันที่ 11-12 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดวังมะด่าน สพป. พิษณุโลก เขต 3 94 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านนาไก่เขี่ย สพป. พิษณุโลก เขต 3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด สพป. พิษณุโลก เขต 3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดหางไหล สพป. พิษณุโลก เขต 3 78 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองลาน สพป. พิษณุโลก เขต 3 69 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนห้วยปลาไหล สพป. พิษณุโลก เขต 3 67 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนวัดท่าช้าง สพป. พิษณุโลก เขต 3 66 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนบ้านบุ่งวิทยา สพป. พิษณุโลก เขต 3 65 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา สพป. พิษณุโลก เขต 3 63 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนบ้านวัดโบสถ์ สพป. พิษณุโลก เขต 3 63 ทองแดง 9  
11 โรงเรียนบ้านขวดน้ำมัน สพป. พิษณุโลก เขต 3 60 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนบ้านท่าสะแก สพป. พิษณุโลก เขต 3 - -  
13 โรงเรียนบ้านนาทุ่งใหญ่ สพป. พิษณุโลก เขต 3 - -  
14 โรงเรียนบ้านนาหนอง สพป. พิษณุโลก เขต 3 - -  
15 โรงเรียนบ้านบุ่งปลาฝา สพป. พิษณุโลก เขต 3 - -  
16 โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ สพป. พิษณุโลก เขต 3 - -  
17 โรงเรียนบ้านแยง สพป. พิษณุโลก เขต 3 - -  
18 โรงเรียนวัดหนองมะคัง สพป. พิษณุโลก เขต 3 - -  
19 โรงเรียนวิทยสัมพันธ์ สพป. พิษณุโลก เขต 3 - -  
20 โรงเรียนเขาไร่ศรีราชา สพป. พิษณุโลก เขต 3 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน