ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด โรงเรียนวัดคลองมะเกลือ โรงเรียนบ้านป่าสัก(ทศพลอนุสรณ์) โรงเรียนราษฎร์ศรัทธาพิทยา และโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา
ระหว่าง วันที่ 11-12 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนประชาสงเคราะห์พิทยา สพป. พิษณุโลก เขต 3 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดกระบังมังคลาราม สพป. พิษณุโลก เขต 3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านชาติตระการ สพป. พิษณุโลก เขต 3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด สพป. พิษณุโลก เขต 3 89 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดวงฆ้อง สพป. พิษณุโลก เขต 3 87 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดหางไหล สพป. พิษณุโลก เขต 3 82.7 ทอง 6  
7 โรงเรียนวัดท้องโพลง สพป. พิษณุโลก เขต 3 81 ทอง 7  
8 โรงเรียนวิทยสัมพันธ์ สพป. พิษณุโลก เขต 3 81 ทอง 7  
9 โรงเรียนวัดบ้านน้อย สพป. พิษณุโลก เขต 3 80.3 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านนาหนอง สพป. พิษณุโลก เขต 3 79 เงิน 10  
11 โรงเรียนชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา สพป. พิษณุโลก เขต 3 78.67 เงิน 11  
12 โรงเรียนวัดคลองมะเกลือ สพป. พิษณุโลก เขต 3 78 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านหนองหิน สพป. พิษณุโลก เขต 3 77 เงิน 13  
14 โรงเรียนวัดเหล่าขวัญ สพป. พิษณุโลก เขต 3 - -  
15 โรงเรียนแก่งบ้านยางป่าคาย สพป. พิษณุโลก เขต 3 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน