ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด โรงเรียนวัดคลองมะเกลือ โรงเรียนบ้านป่าสัก(ทศพลอนุสรณ์) โรงเรียนราษฎร์ศรัทธาพิทยา และโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา
ระหว่าง วันที่ 11-12 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดวังมะด่าน สพป. พิษณุโลก เขต 3 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดท่าช้าง สพป. พิษณุโลก เขต 3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดกระบังมังคลาราม สพป. พิษณุโลก เขต 3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านป่าซ่าน สพป. พิษณุโลก เขต 3 92 ทอง 4  
5 โรงเรียนชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา สพป. พิษณุโลก เขต 3 91 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดโบสถ์ สพป. พิษณุโลก เขต 3 90 ทอง 6  
7 โรงเรียนประชาสงเคราะห์พิทยา สพป. พิษณุโลก เขต 3 86 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านป่าสัก สพป. พิษณุโลก เขต 3 80 ทอง 8  
9 โรงเรียนวัดวังวน สพป. พิษณุโลก เขต 3 78 เงิน 9  
10 โรงเรียนวิทยสัมพันธ์ สพป. พิษณุโลก เขต 3 78 เงิน 9  
11 โรงเรียนวัดเสนาสน์ สพป. พิษณุโลก เขต 3 77 เงิน 11  
12 โรงเรียนวัดทุ่งตาเปรี้ยว สพป. พิษณุโลก เขต 3 76 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านห้วยช้างแทง สพป. พิษณุโลก เขต 3 75 เงิน 13  
14 โรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด สพป. พิษณุโลก เขต 3 73 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านท่าสะแก สพป. พิษณุโลก เขต 3 73 เงิน 14  
16 โรงเรียนวัดบ้านน้อย สพป. พิษณุโลก เขต 3 73 เงิน 14  
17 โรงเรียนบ้านนาขุมคัน สพป. พิษณุโลก เขต 3 72 เงิน 17  
18 โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว สพป. พิษณุโลก เขต 3 72 เงิน 17  
19 โรงเรียนบ้านยางโกลน สพป. พิษณุโลก เขต 3 65 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนบ้านเข็กใหญ่ สพป. พิษณุโลก เขต 3 65 ทองแดง 19  
21 โรงเรียนบ้านแก่งทุ่ง สพป. พิษณุโลก เขต 3 65 ทองแดง 19  
22 โรงเรียนชุมชนวัดบ้านดง สพป. พิษณุโลก เขต 3 - -  
23 โรงเรียนบ้านร่มเกล้า สพป. พิษณุโลก เขต 3 - -  
24 โรงเรียนวัดเซิงหวาย สพป. พิษณุโลก เขต 3 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน