ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด โรงเรียนวัดคลองมะเกลือ โรงเรียนบ้านป่าสัก(ทศพลอนุสรณ์) โรงเรียนราษฎร์ศรัทธาพิทยา และโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา
ระหว่าง วันที่ 11-12 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนชุมชน 17 บ้านนาตาดี สพป. พิษณุโลก เขต 3 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านห้วยเหิน สพป. พิษณุโลก เขต 3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดโบสถ์ สพป. พิษณุโลก เขต 3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านป่าสัก สพป. พิษณุโลก เขต 3 83 ทอง 4  
5 โรงเรียนชุมชนวัดบ้านดง สพป. พิษณุโลก เขต 3 81 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดนาขุม สพป. พิษณุโลก เขต 3 81 ทอง 5  
7 โรงเรียนบ้านนาขุมคัน สพป. พิษณุโลก เขต 3 78 เงิน 7  
8 โรงเรียนวัดกระบังมังคลาราม สพป. พิษณุโลก เขต 3 77 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านถ้ำพริก สพป. พิษณุโลก เขต 3 75 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านนาหนอง สพป. พิษณุโลก เขต 3 75 เงิน 9  
11 โรงเรียนศึกษากุลบุตร สพป. พิษณุโลก เขต 3 75 เงิน 9  
12 โรงเรียนชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา สพป. พิษณุโลก เขต 3 72 เงิน 12  
13 โรงเรียนวัดบ้านน้อย สพป. พิษณุโลก เขต 3 72 เงิน 12  
14 โรงเรียนวัดวังมะด่าน สพป. พิษณุโลก เขต 3 71 เงิน 14  
15 โรงเรียนวัดหัวเขาสมอคร้า สพป. พิษณุโลก เขต 3 67 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนวัดเสนาสน์ สพป. พิษณุโลก เขต 3 67 ทองแดง 15  
17 โรงเรียนวัดทุ่งตาเปรี้ยว สพป. พิษณุโลก เขต 3 66 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนวัดวังวน สพป. พิษณุโลก เขต 3 66 ทองแดง 17  
19 โรงเรียนบ้านสวนเมี่ยง สพป. พิษณุโลก เขต 3 65 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนบ้านขวดน้ำมัน สพป. พิษณุโลก เขต 3 64 ทองแดง 20  
21 โรงเรียนบ้านห้วยทรายเหนือ สพป. พิษณุโลก เขต 3 64 ทองแดง 20  
22 โรงเรียนนครไทยวิทยาคม สพป. พิษณุโลก เขต 3 63 ทองแดง 22  
23 โรงเรียนบ้านบุ่งตารอด สพป. พิษณุโลก เขต 3 62 ทองแดง 23  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน