ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด โรงเรียนวัดคลองมะเกลือ โรงเรียนบ้านป่าสัก(ทศพลอนุสรณ์) โรงเรียนราษฎร์ศรัทธาพิทยา และโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา
ระหว่าง วันที่ 11-12 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านท่าสะแก สพป. พิษณุโลก เขต 3 86 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด สพป. พิษณุโลก เขต 3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเกษตรสุขราษฎร์บำรุง สพป. พิษณุโลก เขต 3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านสวนเมี่ยง สพป. พิษณุโลก เขต 3 83 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านวัดโบสถ์ สพป. พิษณุโลก เขต 3 82 ทอง 5  
6 โรงเรียนหนองสะแกประชานุกูล สพป. พิษณุโลก เขต 3 80 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านนาขุมคัน สพป. พิษณุโลก เขต 3 78 เงิน 7  
8 โรงเรียนวัดท่าช้าง สพป. พิษณุโลก เขต 3 78 เงิน 7  
9 โรงเรียนบ้านป่าซ่าน สพป. พิษณุโลก เขต 3 77 เงิน 9  
10 โรงเรียนวัดหัวเขาสมอคร้า สพป. พิษณุโลก เขต 3 76 เงิน 10  
11 โรงเรียนวัดนาขาม สพป. พิษณุโลก เขต 3 75 เงิน 11  
12 โรงเรียนชุมชน 17 บ้านนาตาดี สพป. พิษณุโลก เขต 3 73 เงิน 12  
13 โรงเรียนวัดท้องโพลง สพป. พิษณุโลก เขต 3 73 เงิน 12  
14 โรงเรียนบ้านนาไก่เขี่ย สพป. พิษณุโลก เขต 3 72 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านนาหนอง สพป. พิษณุโลก เขต 3 69 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนศิริราษฎร์พัฒนา สพป. พิษณุโลก เขต 3 61 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนวัดหางไหล สพป. พิษณุโลก เขต 3 50 เข้าร่วม 17  
18 โรงเรียนบ้านนาหล่ม สพป. พิษณุโลก เขต 3 - -  
19 โรงเรียนบ้านบุ่งปลาฝา สพป. พิษณุโลก เขต 3 - -  
20 โรงเรียนบ้านร่มเกล้า สพป. พิษณุโลก เขต 3 - -  
21 โรงเรียนบ้านาหล่ม สพป. พิษณุโลก เขต 3 - -  
22 โรงเรียนวัดบ้านน้อย สพป. พิษณุโลก เขต 3 - -  
23 โรงเรียนวัดวงฆ้อง สพป. พิษณุโลก เขต 3 - -  
24 โรงเรียนวัดหนองมะคัง สพป. พิษณุโลก เขต 3 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน