ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด โรงเรียนวัดคลองมะเกลือ โรงเรียนบ้านป่าสัก(ทศพลอนุสรณ์) โรงเรียนราษฎร์ศรัทธาพิทยา และโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา
ระหว่าง วันที่ 11-12 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านท่าสะแก สพป. พิษณุโลก เขต 3 89 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนหนองสะแกประชานุกูล สพป. พิษณุโลก เขต 3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดห้วยดั้ง สพป. พิษณุโลก เขต 3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดท้องโพลง สพป. พิษณุโลก เขต 3 86 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านป่าสัก สพป. พิษณุโลก เขต 3 77 เงิน 5  
6 โรงเรียนวัดสนามไชย สพป. พิษณุโลก เขต 3 76 เงิน 6  
7 โรงเรียนวัดน้ำคบ สพป. พิษณุโลก เขต 3 75 เงิน 7  
8 โรงเรียนประชาสงเคราะห์พิทยา สพป. พิษณุโลก เขต 3 72 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านหนองหิน สพป. พิษณุโลก เขต 3 71 เงิน 9  
10 โรงเรียนชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา สพป. พิษณุโลก เขต 3 70 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านเนินทอง สพป. พิษณุโลก เขต 3 70 เงิน 10  
12 โรงเรียนนครไทยวิทยาคม สพป. พิษณุโลก เขต 3 69 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนวิทยสัมพันธ์ สพป. พิษณุโลก เขต 3 69 ทองแดง 12  
14 โรงเรียนบ้านวัดโบสถ์ สพป. พิษณุโลก เขต 3 68 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ สพป. พิษณุโลก เขต 3 68 ทองแดง 14  
16 โรงเรียนวัดกระบังมังคลาราม สพป. พิษณุโลก เขต 3 68 ทองแดง 14  
17 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์นาจาน สพป. พิษณุโลก เขต 3 67 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนวัดหินลาด สพป. พิษณุโลก เขต 3 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน