ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด โรงเรียนวัดคลองมะเกลือ โรงเรียนบ้านป่าสัก(ทศพลอนุสรณ์) โรงเรียนราษฎร์ศรัทธาพิทยา และโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา
ระหว่าง วันที่ 11-12 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านป่าแดง สพป. พิษณุโลก เขต 3 86 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านห้วยทรายเหนือ สพป. พิษณุโลก เขต 3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเกษตรสุขราษฎร์บำรุง สพป. พิษณุโลก เขต 3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านท่ากระดุน สพป. พิษณุโลก เขต 3 83 ทอง 4  
5 โรงเรียนจันทราพระกิตติคุณ สพป. พิษณุโลก เขต 3 82 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดน้ำคบ สพป. พิษณุโลก เขต 3 81 ทอง 6  
7 โรงเรียนสหภาพแรงงานการไฟฟ้าฯ สพป. พิษณุโลก เขต 3 80 ทอง 7  
8 โรงเรียนวัดหางไหล สพป. พิษณุโลก เขต 3 79 เงิน 8  
9 โรงเรียนราษฎร์สามัคคี สพป. พิษณุโลก เขต 3 78 เงิน 9  
10 โรงเรียนวัดหินลาด สพป. พิษณุโลก เขต 3 78 เงิน 9  
11 โรงเรียนบ้านแก่งหว้าแก่งไฮ สพป. พิษณุโลก เขต 3 77 เงิน 11  
12 โรงเรียนวัดวงฆ้อง สพป. พิษณุโลก เขต 3 76 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านห้วยหมากหล่ำ สพป. พิษณุโลก เขต 3 75 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านขุนน้ำคับ สพป. พิษณุโลก เขต 3 74 เงิน 14  
15 โรงเรียนวัดคลองตาล สพป. พิษณุโลก เขต 3 73 เงิน 15  
16 โรงเรียนวัดคลองมะเกลือ สพป. พิษณุโลก เขต 3 73 เงิน 15  
17 โรงเรียนบ้านนาทุ่งใหญ่ สพป. พิษณุโลก เขต 3 0 เข้าร่วม  
18 โรงเรียนบ้านน้ำพริก สพป. พิษณุโลก เขต 3 0 เข้าร่วม  
19 โรงเรียนวัดสะพานหิน สพป. พิษณุโลก เขต 3 0 เข้าร่วม  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน