ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด โรงเรียนวัดคลองมะเกลือ โรงเรียนบ้านป่าสัก(ทศพลอนุสรณ์) โรงเรียนราษฎร์ศรัทธาพิทยา และโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา
ระหว่าง วันที่ 11-12 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ สพป. พิษณุโลก เขต 3 88 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดโบสถ์ สพป. พิษณุโลก เขต 3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด สพป. พิษณุโลก เขต 3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดวังวน สพป. พิษณุโลก เขต 3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนบ้านสวนเมี่ยง สพป. พิษณุโลก เขต 3 77 เงิน 5  
6 โรงเรียนประชาสงเคราะห์พิทยา สพป. พิษณุโลก เขต 3 76 เงิน 6  
7 โรงเรียนวัดบ้านน้อย สพป. พิษณุโลก เขต 3 75 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านแยง สพป. พิษณุโลก เขต 3 73 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านนาหนอง สพป. พิษณุโลก เขต 3 72 เงิน 9  
10 โรงเรียนวัดวังงิ้วงาม สพป. พิษณุโลก เขต 3 67 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนวัดเสนาสน์ สพป. พิษณุโลก เขต 3 65 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนบ้านนาจาน สพป. พิษณุโลก เขต 3 62 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนนครไทยวิทยาคม สพป. พิษณุโลก เขต 3 - -  
14 โรงเรียนบ้านป่าสัก สพป. พิษณุโลก เขต 3 - -  
15 โรงเรียนบ้านร่มเกล้า สพป. พิษณุโลก เขต 3 - -  
16 โรงเรียนบ้านห้วยทรายเหนือ สพป. พิษณุโลก เขต 3 - -  
17 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำไซ สพป. พิษณุโลก เขต 3 - -  
18 โรงเรียนวัดคลองมะเกลือ สพป. พิษณุโลก เขต 3 - -  
19 โรงเรียนวัดหนองมะคัง สพป. พิษณุโลก เขต 3 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน