ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด โรงเรียนวัดคลองมะเกลือ โรงเรียนบ้านป่าสัก(ทศพลอนุสรณ์) โรงเรียนราษฎร์ศรัทธาพิทยา และโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา
ระหว่าง วันที่ 11-12 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดโบสถ์ สพป. พิษณุโลก เขต 3 87.93 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดหนองมะคัง สพป. พิษณุโลก เขต 3 87.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบางยางพัฒนา สพป. พิษณุโลก เขต 3 85.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองหิน สพป. พิษณุโลก เขต 3 83.97 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ สพป. พิษณุโลก เขต 3 81.97 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านห้วยช้างแทง สพป. พิษณุโลก เขต 3 81.63 ทอง 6  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน