ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด โรงเรียนวัดคลองมะเกลือ โรงเรียนบ้านป่าสัก(ทศพลอนุสรณ์) โรงเรียนราษฎร์ศรัทธาพิทยา และโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา
ระหว่าง วันที่ 11-12 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา สพป. พิษณุโลก เขต 3 85 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดกระบังมังคลาราม สพป. พิษณุโลก เขต 3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านป่าสัก สพป. พิษณุโลก เขต 3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดนาขุม สพป. พิษณุโลก เขต 3 76 เงิน 4  
5 โรงเรียนวัดเสนาสน์ สพป. พิษณุโลก เขต 3 69 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด สพป. พิษณุโลก เขต 3 67 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนบ้านชาติตระการ สพป. พิษณุโลก เขต 3 66 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนผดุงวิทยา สพป. พิษณุโลก เขต 3 65 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนวัดหัวเขาสมอคร้า สพป. พิษณุโลก เขต 3 64 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนบ้านขวดน้ำมัน สพป. พิษณุโลก เขต 3 63 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนบ้านลาดคื้อ สพป. พิษณุโลก เขต 3 63 ทองแดง 10  
12 โรงเรียนบ้านนาขุมคัน สพป. พิษณุโลก เขต 3 62 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนวัดหางไหล สพป. พิษณุโลก เขต 3 62 ทองแดง 12  
14 โรงเรียนนครไทยวิทยาคม สพป. พิษณุโลก เขต 3 60 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนบ้านเข็กใหญ่ สพป. พิษณุโลก เขต 3 59 เข้าร่วม 15  
16 โรงเรียนบ้านนาไก่เขี่ย สพป. พิษณุโลก เขต 3 58 เข้าร่วม 16  
17 โรงเรียนชุมชนวัดบ้านดง สพป. พิษณุโลก เขต 3 - -  
18 โรงเรียนบ้านคลองช้าง สพป. พิษณุโลก เขต 3 - -  
19 โรงเรียนบ้านน้ำเลา สพป. พิษณุโลก เขต 3 - -  
20 โรงเรียนบ้านบุ่งตารอด สพป. พิษณุโลก เขต 3 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน