ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด โรงเรียนวัดคลองมะเกลือ โรงเรียนบ้านป่าสัก(ทศพลอนุสรณ์) โรงเรียนราษฎร์ศรัทธาพิทยา และโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา
ระหว่าง วันที่ 11-12 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดโบสถ์ สพป. พิษณุโลก เขต 3 84 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำไซ สพป. พิษณุโลก เขต 3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านพร้าว สพป. พิษณุโลก เขต 3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านลาดคื้อ สพป. พิษณุโลก เขต 3 75 เงิน 4  
5 โรงเรียนวัดทับยายเชียง สพป. พิษณุโลก เขต 3 74 เงิน 5  
6 โรงเรียนวัดหางไหล สพป. พิษณุโลก เขต 3 74 เงิน 5  
7 โรงเรียนวัดหินลาด สพป. พิษณุโลก เขต 3 74 เงิน 5  
8 โรงเรียนบ้านนาจาน สพป. พิษณุโลก เขต 3 73 เงิน 8  
9 โรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด สพป. พิษณุโลก เขต 3 65 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนประชาสงเคราะห์พิทยา สพป. พิษณุโลก เขต 3 65 ทองแดง 9  
11 โรงเรียนวัดคลองมะเกลือ สพป. พิษณุโลก เขต 3 65 ทองแดง 9  
12 โรงเรียนวัดเสนาสน์ สพป. พิษณุโลก เขต 3 65 ทองแดง 9  
13 โรงเรียนหนองสะแกประชานุกูล สพป. พิษณุโลก เขต 3 65 ทองแดง 9  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน