ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด โรงเรียนวัดคลองมะเกลือ โรงเรียนบ้านป่าสัก(ทศพลอนุสรณ์) โรงเรียนราษฎร์ศรัทธาพิทยา และโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา
ระหว่าง วันที่ 11-12 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนประชาสงเคราะห์พิทยา สพป. พิษณุโลก เขต 3 82 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านแก่งคันนา สพป. พิษณุโลก เขต 3 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านเข็กใหญ่ สพป. พิษณุโลก เขต 3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านน้ำจวง สพป. พิษณุโลก เขต 3 66 ทองแดง 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ สพป. พิษณุโลก เขต 3 61 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนวัดนาขาม สพป. พิษณุโลก เขต 3 60 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนบ้านนาล้อม สพป. พิษณุโลก เขต 3 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน