ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด โรงเรียนวัดคลองมะเกลือ โรงเรียนบ้านป่าสัก(ทศพลอนุสรณ์) โรงเรียนราษฎร์ศรัทธาพิทยา และโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา
ระหว่าง วันที่ 11-12 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านนาจาน สพป. พิษณุโลก เขต 3 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดวังงิ้วงาม สพป. พิษณุโลก เขต 3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนชุมชนวัดบ้านดง สพป. พิษณุโลก เขต 3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ สพป. พิษณุโลก เขต 3 - -  
5 โรงเรียนบ้านเนินทอง สพป. พิษณุโลก เขต 3 - -  
6 โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ สพป. พิษณุโลก เขต 3 - -  
7 โรงเรียนบ้านแก่งหว้าแก่งไฮ สพป. พิษณุโลก เขต 3 - -  
8 โรงเรียนผดุงวิทยา สพป. พิษณุโลก เขต 3 - -  
9 โรงเรียนวัดคลองตาล สพป. พิษณุโลก เขต 3 - -  
10 โรงเรียนวัดคลองมะเกลือ สพป. พิษณุโลก เขต 3 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน