ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด โรงเรียนวัดคลองมะเกลือ โรงเรียนบ้านป่าสัก(ทศพลอนุสรณ์) โรงเรียนราษฎร์ศรัทธาพิทยา และโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา
ระหว่าง วันที่ 11-12 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดโบสถ์ สพป. พิษณุโลก เขต 3 80 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านห้วยช้างแทง สพป. พิษณุโลก เขต 3 65 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดหินลาด สพป. พิษณุโลก เขต 3 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์นาจาน สพป. พิษณุโลก เขต 3 - -  
5 โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว สพป. พิษณุโลก เขต 3 - -  
6 โรงเรียนบ้านห้วยทรายเหนือ สพป. พิษณุโลก เขต 3 - -  
7 โรงเรียนบ้านเนินทอง สพป. พิษณุโลก เขต 3 - -  
8 โรงเรียนบ้านแก่งหว้าแก่งไฮ สพป. พิษณุโลก เขต 3 - -  
9 โรงเรียนวัดท้องโพลง สพป. พิษณุโลก เขต 3 - -  
10 โรงเรียนวัดหนองมะคัง สพป. พิษณุโลก เขต 3 - -  
11 โรงเรียนวัดเสนาสน์ สพป. พิษณุโลก เขต 3 - -  
12 โรงเรียนหนองสะแกประชานุกูล สพป. พิษณุโลก เขต 3 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน