ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด โรงเรียนวัดคลองมะเกลือ โรงเรียนบ้านป่าสัก(ทศพลอนุสรณ์) โรงเรียนราษฎร์ศรัทธาพิทยา และโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา
ระหว่าง วันที่ 11-12 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดโบสถ์ สพป. พิษณุโลก เขต 3 91 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านป่าแดง สพป. พิษณุโลก เขต 3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านน้ำหัก สพป. พิษณุโลก เขต 3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านป่าซ่าน สพป. พิษณุโลก เขต 3 82 ทอง 4  
5 โรงเรียนผดุงวิทยา สพป. พิษณุโลก เขต 3 77 เงิน 5  
6 โรงเรียนชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา สพป. พิษณุโลก เขต 3 74 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านป่ารวก สพป. พิษณุโลก เขต 3 70 เงิน 7  
8 โรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด สพป. พิษณุโลก เขต 3 69 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนบ้านนาหนอง สพป. พิษณุโลก เขต 3 69 ทองแดง 8  
10 โรงเรียนวัดกระบังมังคลาราม สพป. พิษณุโลก เขต 3 68 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนวัดท่าช้าง สพป. พิษณุโลก เขต 3 68 ทองแดง 10  
12 โรงเรียนวัดหินลาด สพป. พิษณุโลก เขต 3 67 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนบ้านป่าสัก สพป. พิษณุโลก เขต 3 66 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนบ้านแยง สพป. พิษณุโลก เขต 3 53 เข้าร่วม 14  
15 โรงเรียนบ้านบึงวิทยา สพป. พิษณุโลก เขต 3 - -  
16 โรงเรียนวัดสนามไชย สพป. พิษณุโลก เขต 3 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน