ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด โรงเรียนวัดคลองมะเกลือ โรงเรียนบ้านป่าสัก(ทศพลอนุสรณ์) โรงเรียนราษฎร์ศรัทธาพิทยา และโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา
ระหว่าง วันที่ 11-12 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเทศบาลหนองตม สพป. พิษณุโลก เขต 3 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา สพป. พิษณุโลก เขต 3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนชุมชนดิฏฐอำรุง สพป. พิษณุโลก เขต 3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนนครไทยวิทยาคม สพป. พิษณุโลก เขต 3 77 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านน้ำหัก สพป. พิษณุโลก เขต 3 74 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านนาหนอง สพป. พิษณุโลก เขต 3 73 เงิน 6  
7 โรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด สพป. พิษณุโลก เขต 3 72 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านขุนน้ำคับ สพป. พิษณุโลก เขต 3 70 เงิน 8  
9 โรงเรียนศิริราษฎร์พัฒนา สพป. พิษณุโลก เขต 3 70 เงิน 8  
10 โรงเรียนวัดกระบังมังคลาราม สพป. พิษณุโลก เขต 3 69 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนชุมชน 17 บ้านนาตาดี สพป. พิษณุโลก เขต 3 68 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนบ้านบึงวิทยา สพป. พิษณุโลก เขต 3 66 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนวัดสนามไชย สพป. พิษณุโลก เขต 3 63 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนประชาสงเคราะห์พิทยา สพป. พิษณุโลก เขต 3 62 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนบ้านแก่งคันนา สพป. พิษณุโลก เขต 3 61 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ สพป. พิษณุโลก เขต 3 54 เข้าร่วม 16  
17 โรงเรียนบ้านนาล้อม สพป. พิษณุโลก เขต 3 52 เข้าร่วม 17  
18 โรงเรียนบ้านสวนเมี่ยง สพป. พิษณุโลก เขต 3 - -  
19 โรงเรียนบ้านแยง สพป. พิษณุโลก เขต 3 - -  
20 โรงเรียนวัดท่าช้าง สพป. พิษณุโลก เขต 3 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน