ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด โรงเรียนวัดคลองมะเกลือ โรงเรียนบ้านป่าสัก(ทศพลอนุสรณ์) โรงเรียนราษฎร์ศรัทธาพิทยา และโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา
ระหว่าง วันที่ 11-12 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลจันทราพระกิตติคุณ สพป. พิษณุโลก เขต 3 80 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชุมชน 17 บ้านนาตาดี สพป. พิษณุโลก เขต 3 30 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านสวนเมี่ยง สพป. พิษณุโลก เขต 3 30 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
4 โรงเรียนผดุงวิทยา สพป. พิษณุโลก เขต 3 30 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
5 โรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด สพป. พิษณุโลก เขต 3 25 เข้าร่วม 5  
6 โรงเรียนบ้านป่าแดง สพป. พิษณุโลก เขต 3 25 เข้าร่วม 5  
7 โรงเรียนวัดหนองมะคัง สพป. พิษณุโลก เขต 3 25 เข้าร่วม 5  
8 โรงเรียนวัดหินลาด สพป. พิษณุโลก เขต 3 25 เข้าร่วม 5  
9 โรงเรียนวัดโบสถ์ สพป. พิษณุโลก เขต 3 25 เข้าร่วม 5  
10 โรงเรียนบ้านคลองตกวิทยา สพป. พิษณุโลก เขต 3 20 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนบ้านน้ำพริก สพป. พิษณุโลก เขต 3 20 เข้าร่วม 10  
12 โรงเรียนบ้านป่าสัก สพป. พิษณุโลก เขต 3 20 เข้าร่วม 10  
13 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำปลา สพป. พิษณุโลก เขต 3 20 เข้าร่วม 10  
14 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำไซ สพป. พิษณุโลก เขต 3 20 เข้าร่วม 10  
15 โรงเรียนภูขัดรวมไทยพัฒนา สพป. พิษณุโลก เขต 3 20 เข้าร่วม 10  
16 โรงเรียนวัดหนองหม้อแกง สพป. พิษณุโลก เขต 3 20 เข้าร่วม 10  
17 โรงเรียนแก่งบ้านยางป่าคาย สพป. พิษณุโลก เขต 3 20 เข้าร่วม 10  
18 โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว สพป. พิษณุโลก เขต 3 - -  
19 โรงเรียนวัดเซิงหวาย สพป. พิษณุโลก เขต 3 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน