ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด โรงเรียนวัดคลองมะเกลือ โรงเรียนบ้านป่าสัก(ทศพลอนุสรณ์) โรงเรียนราษฎร์ศรัทธาพิทยา และโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา
ระหว่าง วันที่ 11-12 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดคลองมะเกลือ สพป. พิษณุโลก เขต 3 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนจันทราพระกิตติคุณ สพป. พิษณุโลก เขต 3 82.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านป่าแดง สพป. พิษณุโลก เขต 3 67.5 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด สพป. พิษณุโลก เขต 3 60 ทองแดง 4  
5 โรงเรียนบ้านถ้ำพริก สพป. พิษณุโลก เขต 3 60 ทองแดง 4  
6 โรงเรียนวัดเสนาสน์ สพป. พิษณุโลก เขต 3 60 ทองแดง 4  
7 โรงเรียนบ้านคลองตกวิทยา สพป. พิษณุโลก เขต 3 55 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์นาจาน สพป. พิษณุโลก เขต 3 55 เข้าร่วม 7  
9 โรงเรียนบ้านน้ำกุ่ม สพป. พิษณุโลก เขต 3 55 เข้าร่วม 7  
10 โรงเรียนบ้านร่มเกล้า สพป. พิษณุโลก เขต 3 55 เข้าร่วม 7  
11 โรงเรียนบ้านสวนเมี่ยง สพป. พิษณุโลก เขต 3 55 เข้าร่วม 7  
12 โรงเรียนบ้านหนองห้าง สพป. พิษณุโลก เขต 3 55 เข้าร่วม 7  
13 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำปลา สพป. พิษณุโลก เขต 3 55 เข้าร่วม 7  
14 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำไซ สพป. พิษณุโลก เขต 3 55 เข้าร่วม 7  
15 โรงเรียนประชาสงเคราะห์พิทยา สพป. พิษณุโลก เขต 3 55 เข้าร่วม 7  
16 โรงเรียนวัดคันโช้ง สพป. พิษณุโลก เขต 3 55 เข้าร่วม 7  
17 โรงเรียนวัดทับยายเชียง สพป. พิษณุโลก เขต 3 55 เข้าร่วม 7  
18 โรงเรียนวัดหนองหม้อแกง สพป. พิษณุโลก เขต 3 55 เข้าร่วม 7  
19 โรงเรียนวัดโบสถ์ สพป. พิษณุโลก เขต 3 55 เข้าร่วม 7  
20 โรงเรียนหนองสะแกประชานุกูล สพป. พิษณุโลก เขต 3 55 เข้าร่วม 7  
21 โรงเรียนเทศบาลหนองตม สพป. พิษณุโลก เขต 3 55 เข้าร่วม 7  
22 โรงเรียนชุมชน 17 บ้านนาตาดี สพป. พิษณุโลก เขต 3 52.5 เข้าร่วม 22  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน