ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด โรงเรียนวัดคลองมะเกลือ โรงเรียนบ้านป่าสัก(ทศพลอนุสรณ์) โรงเรียนราษฎร์ศรัทธาพิทยา และโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา
ระหว่าง วันที่ 11-12 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านนาหนอง สพป. พิษณุโลก เขต 3 92 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านป่าแดง สพป. พิษณุโลก เขต 3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนศึกษาวิทย์ สพป. พิษณุโลก เขต 3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านน้ำจวง สพป. พิษณุโลก เขต 3 83 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านแก่งคันนา สพป. พิษณุโลก เขต 3 82 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดเหล่าขวัญ สพป. พิษณุโลก เขต 3 80 ทอง 6  
7 โรงเรียนวัดเสนาสน์ สพป. พิษณุโลก เขต 3 74 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านป่าสัก สพป. พิษณุโลก เขต 3 73 เงิน 8  
9 โรงเรียนผดุงวิทยา สพป. พิษณุโลก เขต 3 72 เงิน 9  
10 โรงเรียนวัดห้วยดั้ง สพป. พิษณุโลก เขต 3 72 เงิน 9  
11 โรงเรียนวัดกระบังมังคลาราม สพป. พิษณุโลก เขต 3 70 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านหนองขาหย่าง สพป. พิษณุโลก เขต 3 63 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา สพป. พิษณุโลก เขต 3 49 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนบ้านคลองทำเนียบ สพป. พิษณุโลก เขต 3 46 เข้าร่วม 14  
15 โรงเรียนบ้านนาทุ่งใหญ่ สพป. พิษณุโลก เขต 3 - -  
16 โรงเรียนบ้านน้ำทองน้อย สพป. พิษณุโลก เขต 3 - -  
17 โรงเรียนบ้านหนองหิน สพป. พิษณุโลก เขต 3 - -  
18 โรงเรียนวัดนาขุม สพป. พิษณุโลก เขต 3 - -  
19 โรงเรียนวัดสะพานหิน สพป. พิษณุโลก เขต 3 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน