ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด โรงเรียนวัดคลองมะเกลือ โรงเรียนบ้านป่าสัก(ทศพลอนุสรณ์) โรงเรียนราษฎร์ศรัทธาพิทยา และโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา
ระหว่าง วันที่ 11-12 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว สพป. พิษณุโลก เขต 3 86 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ สพป. พิษณุโลก เขต 3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนประชาสงเคราะห์พิทยา สพป. พิษณุโลก เขต 3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านป่าสัก สพป. พิษณุโลก เขต 3 83 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดห้วยดั้ง สพป. พิษณุโลก เขต 3 82 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดบ้านน้อย สพป. พิษณุโลก เขต 3 73 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านสวนเมี่ยง สพป. พิษณุโลก เขต 3 70 เงิน 7  
8 โรงเรียนวัดวังงิ้วงาม สพป. พิษณุโลก เขต 3 57 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนบ้านนาจาน สพป. พิษณุโลก เขต 3 55 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนวัดโบสถ์ สพป. พิษณุโลก เขต 3 32 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนวัดหางไหล สพป. พิษณุโลก เขต 3 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน