ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด โรงเรียนวัดคลองมะเกลือ โรงเรียนบ้านป่าสัก(ทศพลอนุสรณ์) โรงเรียนราษฎร์ศรัทธาพิทยา และโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา
ระหว่าง วันที่ 11-12 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านห้วยท้องฟาน สพป. พิษณุโลก เขต 3 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านเข็กใหญ่ สพป. พิษณุโลก เขต 3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดหางไหล สพป. พิษณุโลก เขต 3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา สพป. พิษณุโลก เขต 3 77 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านแก่งคันนา สพป. พิษณุโลก เขต 3 75 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านป่าสัก สพป. พิษณุโลก เขต 3 73 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์นาจาน สพป. พิษณุโลก เขต 3 0 เข้าร่วม  
8 โรงเรียนบ้านลาดคื้อ สพป. พิษณุโลก เขต 3 0 เข้าร่วม  
9 โรงเรียนแก่งบ้านยางป่าคาย สพป. พิษณุโลก เขต 3 0 เข้าร่วม  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน