ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด โรงเรียนวัดคลองมะเกลือ โรงเรียนบ้านป่าสัก(ทศพลอนุสรณ์) โรงเรียนราษฎร์ศรัทธาพิทยา และโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา
ระหว่าง วันที่ 11-12 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านป่าแดง สพป. พิษณุโลก เขต 3 93 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนประชาสงเคราะห์พิทยา สพป. พิษณุโลก เขต 3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา สพป. พิษณุโลก เขต 3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านแก่งหว้าแก่งไฮ สพป. พิษณุโลก เขต 3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนวัดท่าช้าง สพป. พิษณุโลก เขต 3 84 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดนาขาม สพป. พิษณุโลก เขต 3 76 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านบึงวิทยา สพป. พิษณุโลก เขต 3 74 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านป่าสัก สพป. พิษณุโลก เขต 3 73 เงิน 8  
9 โรงเรียนนครไทยวิทยาคม สพป. พิษณุโลก เขต 3 0 เข้าร่วม  
10 โรงเรียนบ้านสวนเมี่ยง สพป. พิษณุโลก เขต 3 0 เข้าร่วม  
11 โรงเรียนบ้านห้วยทรายเหนือ สพป. พิษณุโลก เขต 3 0 เข้าร่วม  
12 โรงเรียนบ้านแยง สพป. พิษณุโลก เขต 3 0 เข้าร่วม  
13 โรงเรียนวัดทุ่งตาเปรี้ยว สพป. พิษณุโลก เขต 3 0 เข้าร่วม  
14 โรงเรียนวัดบ้านน้อย สพป. พิษณุโลก เขต 3 0 เข้าร่วม  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน