ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด โรงเรียนวัดคลองมะเกลือ โรงเรียนบ้านป่าสัก(ทศพลอนุสรณ์) โรงเรียนราษฎร์ศรัทธาพิทยา และโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา
ระหว่าง วันที่ 11-12 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านสวนเมี่ยง สพป. พิษณุโลก เขต 3 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนนครไทยวิทยาคม สพป. พิษณุโลก เขต 3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านห้วยทรายเหนือ สพป. พิษณุโลก เขต 3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดวังงิ้วงาม สพป. พิษณุโลก เขต 3 87 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านแยง สพป. พิษณุโลก เขต 3 85 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านป่าสัก สพป. พิษณุโลก เขต 3 80 ทอง 6  
7 โรงเรียนชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา สพป. พิษณุโลก เขต 3 77 เงิน 7  
8 โรงเรียนบางยางพัฒนา สพป. พิษณุโลก เขต 3 75 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านท่าสะแก สพป. พิษณุโลก เขต 3 70 เงิน 9  
10 โรงเรียนชุมชนวัดบ้านดง สพป. พิษณุโลก เขต 3 0 เข้าร่วม  
11 โรงเรียนวัดนาขาม สพป. พิษณุโลก เขต 3 0 เข้าร่วม  
12 โรงเรียนวัดบ่อภาค สพป. พิษณุโลก เขต 3 0 เข้าร่วม  
13 โรงเรียนวัดบ้านน้อย สพป. พิษณุโลก เขต 3 0 เข้าร่วม  
14 โรงเรียนวัดหางไหล สพป. พิษณุโลก เขต 3 0 เข้าร่วม  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน