ผลการแข่งขัน ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด โรงเรียนวัดคลองมะเกลือ โรงเรียนบ้านป่าสัก(ทศพลอนุสรณ์) โรงเรียนราษฎร์ศรัทธาพิทยา และโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา
ระหว่าง วันที่ 11-12 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านลาดคื้อ สพป. พิษณุโลก เขต 3 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดสะพานหิน สพป. พิษณุโลก เขต 3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดเมมสุวรรณาราม สพป. พิษณุโลก เขต 3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านบึงธรรมโรง สพป. พิษณุโลก เขต 3 90 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ สพป. พิษณุโลก เขต 3 89 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านขุนน้ำคับ สพป. พิษณุโลก เขต 3 87 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านนาเปอะ สพป. พิษณุโลก เขต 3 82 ทอง 7  
8 โรงเรียนศรีภิรมย์พิทยา สพป. พิษณุโลก เขต 3 79 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว สพป. พิษณุโลก เขต 3 78 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านนาไก่เขี่ย สพป. พิษณุโลก เขต 3 77 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านนาแฝก สพป. พิษณุโลก เขต 3 75 เงิน 11  
12 โรงเรียนวัดคลองมะเกลือ สพป. พิษณุโลก เขต 3 73 เงิน 12  
13 โรงเรียนวัดโบสถ์ สพป. พิษณุโลก เขต 3 71 เงิน 13  
14 โรงเรียนนครไทยวิทยาคม สพป. พิษณุโลก เขต 3 69 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนบ้านหนองขาหย่าง สพป. พิษณุโลก เขต 3 68 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา สพป. พิษณุโลก เขต 3 67 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนวัดท้องโพลง สพป. พิษณุโลก เขต 3 66 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนวัดคันโช้ง สพป. พิษณุโลก เขต 3 65 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนบ้านน้ำพริก สพป. พิษณุโลก เขต 3 64 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนชุมชน 17 บ้านนาตาดี สพป. พิษณุโลก เขต 3 63 ทองแดง 20  
21 โรงเรียนเกษตรสุขราษฎร์บำรุง สพป. พิษณุโลก เขต 3 62 ทองแดง 21  
22 โรงเรียนเขาไร่ศรีราชา สพป. พิษณุโลก เขต 3 61 ทองแดง 22  
23 โรงเรียนบ้านมะต้อง สพป. พิษณุโลก เขต 3 60 ทองแดง 23  
24 โรงเรียนวัดกระบังมังคลาราม สพป. พิษณุโลก เขต 3 60 ทองแดง 23  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน