ผลการแข่งขัน ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด โรงเรียนวัดคลองมะเกลือ โรงเรียนบ้านป่าสัก(ทศพลอนุสรณ์) โรงเรียนราษฎร์ศรัทธาพิทยา และโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา
ระหว่าง วันที่ 11-12 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านนาจาน สพป. พิษณุโลก เขต 3 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดวังวน สพป. พิษณุโลก เขต 3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองหิน สพป. พิษณุโลก เขต 3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด สพป. พิษณุโลก เขต 3 90 ทอง 4  
5 โรงเรียนนครไทยวิทยาคม สพป. พิษณุโลก เขต 3 90 ทอง 4  
6 โรงเรียนบ้านหนองขาหย่าง สพป. พิษณุโลก เขต 3 90 ทอง 4  
7 โรงเรียนราษฎร์สามัคคี สพป. พิษณุโลก เขต 3 90 ทอง 4  
8 โรงเรียนวัดน้ำคบ สพป. พิษณุโลก เขต 3 90 ทอง 4  
9 โรงเรียนวัดวังมะด่าน สพป. พิษณุโลก เขต 3 90 ทอง 4  
10 โรงเรียนวัดโบสถ์ สพป. พิษณุโลก เขต 3 90 ทอง 4  
11 โรงเรียนห้วยปลาไหล สพป. พิษณุโลก เขต 3 90 ทอง 4  
12 โรงเรียนชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา สพป. พิษณุโลก เขต 3 79 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านหาดใหญ่ สพป. พิษณุโลก เขต 3 79 เงิน 12  
14 โรงเรียนบ้านห้วยทรายเหนือ สพป. พิษณุโลก เขต 3 79 เงิน 12  
15 โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ สพป. พิษณุโลก เขต 3 79 เงิน 12  
16 โรงเรียนสหภาพแรงงานการไฟฟ้าฯ สพป. พิษณุโลก เขต 3 79 เงิน 12  
17 โรงเรียนบ้านนาไก่เขี่ย สพป. พิษณุโลก เขต 3 69 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนบ้านน้ำจวง สพป. พิษณุโลก เขต 3 69 ทองแดง 17  
19 โรงเรียนบ้านน้ำพริก สพป. พิษณุโลก เขต 3 69 ทองแดง 17  
20 โรงเรียนบ้านหลังเขา สพป. พิษณุโลก เขต 3 69 ทองแดง 17  
21 โรงเรียนวัดท้องโพลง สพป. พิษณุโลก เขต 3 69 ทองแดง 17  
22 โรงเรียนวัดหนองมะคัง สพป. พิษณุโลก เขต 3 69 ทองแดง 17  
23 โรงเรียนวัดหัวเขาสมอคร้า สพป. พิษณุโลก เขต 3 69 ทองแดง 17  
24 โรงเรียนบ้านนาเมือง สพป. พิษณุโลก เขต 3 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน